ONE MINUTE

Během minuty toho člověk moc nestihne. Nestihne navařit, podojit krávu, zavézt fracky do školky, nestihne dokonce ani změnit názor na ponožky v sandálech. Ale za minutu vás klidně dokáže někdo takhle krásně vyfotit. Cvak cvak cvak a než stačíte mrknout, už je to za vámi a už vás božská Evička tahá na kafe a už vás ujišťuje, že fotky budou brzo a budou boží...a ona má ta holka pravdu! Ve skutečnosti nejsem tak boží jako na fotkách, nicméně faktor božskosti je přímo úměrný délce mých chlupů na nohách (jsou zastřižené a naondulované). Tečka

One minute is a short time to do something meaningful. You can't cook some meal, milk a cow, take your brats to the school, you can't even change your opinion on socs with sandals. But you need only one minute to do this amazing photoshoot. Click click click and before you blink it's already finished and divine EVA invites you for coffee assuring you that the photos will be wonderfull...and she's right. They really are! In fact, I'm not as wonderfull as it looks on these photos. However divinity factor is directly proportional to the length of hair on my legs (they are trimmed and curled). Full stop
PHOTOS BY EVA DOŠKOVÁ (---> CHECK HER FASHION BLOGGER PROJECT ON FACEBOOK)