STYLING

 Měl to být obrovský projekt roku 2010! Ale pak jsme se opili šampaňským , zpestřili několika bezdomovcům noc, čůrali na veřejnosti a...tak dále. Nakonec z projektu sešlo. Fotky nám byly ponechány k sebezpytování. Na svou první zkušenost se stylingem nikdy nezapomenu!
It should be a big fashion project in 2010! But we drank champagne, livened up a few homeless people night, we peed in public and...so on. Finally, the project did not work. Photos of us were left to introspection. I will never forget my first styling experience!


 STYLING: ME
PHOTOS: MAREK BARTOŠ