CHEAP & CHIC

Taky máte chuť z nich ty šaty strhat? Z čistě zištného nikoli erotického hlediska. Achich ouvej...chtíč je mocný!
Do you have a taste to tear the dresses of these girls? Purely out of mercenary (noc sexual) aspect. Oh boy...lust is powerful!