SCANDALOUS REVELATIONS

Woody Allen a jeho utajená dcera byli spatřeni v New Yorku. Jejich podoba je nezpochybnitelná. Dcera zřejmě zdědila po otci nejen vkus, ale i oční vadu. Fashion Picanteria je jediný bulvární plátek, který zachytil jejich dojemné setkání. 
Woody Allen and his secret daughter were spotted in New York. Their resemblance is undeniable. Woody Allen's daughter probably inherited from his father not only taste but also the eye defect. Fashion Picanteria is the only tabloid, which captured their emotional meeting.