YSL MAKE-UP

Se sestrou už jsme dávno přišly na to, že je lepší dávat si krásné a užitečné dary, než se obdarovávat fackami a kopanci. A ona ví, čím mě potěšit. Děkuji ti, že jsi a odpusť mi ten kousanec do ramene z první třídy. Já na to zákeřné ustřižení léta pěstěné ofiny taky dávno zapomněla.
P.S. kdo se v dětství nepral se sourozenci, ten měl houby dětství. Bod navíc si připíšou ti z vás, kteří dokázali sourozence přeprat.
Me and my sister we already know that it's better to give beautiful gifts each other than giving a slapping and kicks. And she always knows what I please. Thank you and please forgive me that I bit you in your shoulder when you were in first grade at elementary school. I have also forgotten how you cut off my manicured bangs.
P.S. When you were a child and did not fight with your siblings, so you never had any childhood. Extra point for those of you who won the battle over the siblings.