HUMAN JUNGLE BY DONATELLA

Až vám někdo fundovaný bude tvrdit, že je kolekce Versace pro H&M inspirována zvířecí džunglí, nevěřte mu ani slovo. Skutečná inspirace totiž pramení z návštěvy Donatelly Versace v Praze, kde se opila tvrdým alkoholem, který se tvářil jako míchaný drink a nechala se provázet těmi největšími zvířaty z lidské říše (totiž námi blogorilami) po těch nejbizarnějších pražských klubech. Pokud vám inspirace nepřijde zřejmá, dejte si panáka, přimhuřte jedno oko a...tadá! Už to taky vidíte?
When someone sophisticated will say that Versace for H&M collection is inspired by animal jungle, do not believe it. The real inspiration is from the visit of Donatella Versace in Prague, where she got drunk and then she was accompanied by the biggest animals from the human jungle (by we blogorillas) in the most bizarre clubs. If you're not sure about the inspiration, just have a drink, squint one eye and...dun dun dun! Do you believe me now?


[Donatella will catch you on 17th of November! Fear, my little animals]MORE PHOTOS HERE